Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İletişim Öğeleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır:
1. Kaynak (Gönderici): Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da topluluk
2. Alıcı: Vericinin gönderdiği iletiyi alan ve anlamlandıran kişi veya topluluktur
3. İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da istek
4. Kanal (Oluk): Bildirişimde kullanılan yoldur Alıcı ile verici arasındaki iletiler sözlü veya yazılı olabilir
5. Dönüt (Geri Bildirim): Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıt, geri bildirim İletişimin başarılı olduğuna işarettir
6. Bağlam (Çevre): İletişimin gerçekleştiği ortam ve bu çevrenin uygunluğudur.

Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denir. Alıcı, iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. Aynı şekilde ileti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir. Bu temel iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam; gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline kanal denmektedir. Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. Eğer sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa ve konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile de kod denir..

Dilin özelliklerini ve iletişim sürecinin öğelerini kısaca belirttikten sonra, dilin işlevleri üzerinde durabiliriz. Dilin 6 tane işlevi bulunmaktadır. Bu işlevleri Roman Jakobson adında bir Rus dil bilimci ortaya koymuştur. Bunlar şöyledir:

1. GÖNDERGESEL İŞLEV

Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmuşsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bu başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevidir. Herhangi bir konunun açıklığa kavuşmasını sağlayacak bilgilerin ortaya konulması, dilin göndergesel işlevine işaret eder. Burada amaç, gönderge konusunda doğru, nesnel, gözlemlenebilir bilgi vermektir. Bu işlev daha çok kullanma kılavuzlarında, nesnel anlatılarda, bilimsel bildirilerde, kısa not ve özetlerde karşımıza çıkar.

ÖRNEK: ” Hegel’in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, tarihtir”

2. HEYECANA BAĞLI İŞLEV

Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır. Bu işlev, göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışını belirtir. Bu işlevde çoğunlukla duygular, heyecanlar, korkular, sevinç ve üzüntüler dile getirilir.

Dilin göndergesel işlevinde nesnellik, heyecana bağlı işlevinde öznellik hâkimdir. Özel mektuplarda, öznel betimlemeler ve anlatılarda, lirik şiirlerde, eleştiri yazılarında dilin heyecana bağlı işlevinden sıkça yararlanılır.

ÖRNEK: “Ben bu davranışınızı etik bulmuyorum, siz yanlış davranıyorsunuz”

3. ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ

Bu işlevde ileti alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir. İletinin bir çeşit çağrı işlevi gördüğü bu işlevde amaç, alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği yaratmaktır. Propaganda amaçlı siyasi söylevler, reklâm metinleri, genelgeler, el ilanları genellikle dilin bu işleviyle oluşturulur. Dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle hazırlanan metinlerde gönderici, iletiyi alanı işin içine sokmayı, onu sorgulamayı ister.

ÖRNEK: “Sınıfı hemen terk et”

4. KANALI KONTROL İŞLEVİ

Bir ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır. Gönderici ile alıcı arasında iletişimin kurulmasını, sürdürülmesini ya da kesilmesini sağlayan bu işlevde iletinin içeriğinden çok iletişimin devam ettirilmesi olgusu ağır basar. Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda; dilin kanalı kontrol işlevini yansıtan iletiler sıkça kullanılır.

ÖRNEK: “Beni anladınız değil mi?”

5. ÜST DİL İŞLEVİ

Bir ileti dille ilgili bilgi vermek üzere düzenlenmişse o iletide dil, dil ötesi işlevde kullanılmıştır. Dilin dil ötesi işlevinde iletiler, dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermek için düzenlenir. Daha çok bilimsel metinlerde ve öğretme amaçlı konuşmalarda karşımıza çıkan ve “yani, demek istiyorum ki, bir başka deyişle” gibi sözcüklerde kendini gösteren dil ötesi işleve, günlük yaşamda da sıkça başvurulur.

ÖRNEK: “Beni yanlış anlamayın, ben bu sözcüğü mecaz anlamda kullandım”cümlesinde ileti, dille ilgili bilgi vermek, başka bir iletiyi açıklamak üzere düzenlenmiştir.


İletişim Öğeleri Resimleri

 • 22
  İletişimin unsurları şeması 3 yıl önce

  İletişimin unsurları şeması

 • 16
  İletişimin öğeleri şeması 3 yıl önce

  İletişimin öğeleri şeması

 • 6
  İletişim Öğeleri 3 yıl önce

  İletişim Öğeleri

İletişim Öğeleri Sunumları

 • 8
  Önizleme: 3 yıl önce

  İletişim nedir

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İLETİŞİM YRD.DOÇ.DR. PINAR SEDEN MERAL

  2. Sayfa
  İLETİŞİM NEDİR?İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır.İletişim sürecinin amacı, anlamak ve anlaşılmaktır.

  3. Sayfa
  NEDEN İLETİŞİM KURARIZ?

  4. Sayfa
  İLETİŞİM KURARIZ, ÇÜNKÜ…Bilgi vermek ve karşımızdakini etkilemek,Var olan insan ilişkilerinin sürmesi ve yeni ilişkiler kurmak,Sosyal bir varlık olarak kendimizi ifade etmek, Karşı tarafın davranışlarında değişiklik yapmakİsteriz.

  5. Sayfa
  İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİİletişim toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır. İletişim, iki yönlü bir süreçtir.İletişim, yalnızca bilgi alışverişi değildir İletişimsizlik mümkün değildir.İletişim, yalnızca insana özgü değildir. . İletişimde başlangıç çok önemlidir.İletişim öğrenilebilir ve geliştirilebilir.İletişim, sözlü ve sözsüz tüm işaretlerle bir bütündür.

  6. Sayfa
  İLETİŞİM SÜRECİ NASIL OLUŞUR?İletişim süreci bir mesajın anlaşılır bir biçimde alıcıya gönderilmesi işidir.Kaynak ya da göndericiMesajAlıcı ya da HedefKanallarKodlama /kod çözmeGürültü (Etki-manevi/fiziki)Geri bildirim

  7. Sayfa
  İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ

  8. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜ NASIL OLUŞUR?Kaynağın gönderdiği ile hedefin aldığı mesaj arasında fark varsa bu farka gürültü adı verilir.İletişim sürecindeki iletilerde, alıcı ile verici tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin aksamasına ya da kopmasına yol açan unsurları ifade eder.

  9. Sayfa
  Domates , Biber, Patlıcan

  10. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜYÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

  11. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜYÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…Ne söylemek istiyorum?Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?Nerede hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?

  12. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜ ÖRNEĞİDEMİRBANK

  13. Sayfa
  İLETİŞİMDE GERİ BİLDİRİMİN ÖNEMİİletişim sürecinin en son aşaması geriye bilgi aşamasıdır. Bununla mesajın başlangıçta amaçlandığı gibi alıcıya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.Geri bildirim sayesinde kaynak, alıcının tepkilerini algılayabilecek ve mesajın içeriğinde yeni düzenlemeler yapabilecektir. Geri bildirim olumlu ya da olumsuz olabilir.

  14. Sayfa
  İLETİŞİM TÜRLERİİletişim türleri üç gruba ayrılabilir:Sözlü iletişimSözsüz iletişimYazılı iletişim

  15. Sayfa
  Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır.Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir. Sözlü iletişim Dil Dil ötesi (ses tonu, şiddeti, vurgusu, duraklamalar) olmak üzere iki kısma ayrılır. İLETİŞİM TÜRLERİ Sözlü İletişim

  16. Sayfa
  Yazılı iletişim, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok, örgütsel iletişimde büyük bir öneme sahiptir.Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplaması nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur.İLETİŞİM TÜRLERİ Yazılı İletişim

  17. Sayfa
  İLETİŞİM TÜRLERİ Sözsüz İletişim

  18. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI NELERDİR?

  19. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARIKişilerin Algılama Ve Yorumlama BiçimleriKalıplaşmış Yargılar/Ön YargılarRol Ve Statü FarklılıklarıCinsiyet Farklılıklarıİşitme Yada Dinleme Sorunları

  20. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI KİŞİLERİN ALGILAMA VE YORUMLAMA BİÇİMLERİAlgı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir.Duyu organlarımıza ulaşan veriler, algılama olmaksızın tek başlarına bir anlam ifade etmez. Bunların bir anlam ifade edebilmeleri için, verilerin algılanması gerekir.

  21. Sayfa
  {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}KİŞİSEL ALGI FİLTRESİDeğerlerİhtiyaçlarAmaçlarGERÇEKİlgilerGÖRÜNÜŞOlduğu haliyle dünyaİnançlarGöründüğü haliyle dünyaTutumlarBeklentilerİsteklerBilgiDuygularDilEğitim

  22. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI ÖN YARGILAR VE KALIPLAŞMIŞ YARGILARÖnyargı; genel ve özel anlamda bir taraf tutma biçimidir. Bir ideolojik fikri veya bakış açısını koşulsuz desteklemek anlamında kullanılır. Bir kişinin kararlarının nesnel olmayıp öznel olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır

  23. Sayfa
  “İnsanların önyargılarını parçalamak,bir atomu parçalamaktan daha zordur.” Einstein

  24. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI KALIPLAŞMIŞ YARGILAR Kalıplaşmış yargıların temelinde üç tür kalıplaşmış düşünce bulunduğunun savunulur. Bunlar:İyi bir insan olmalıyım ve başkalarının onayını almalıyım. Yoksa değersiz olurum.Başkaları bana benim istediğim gibi düşünceli ve kibar davranmalılar yoksa ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar.Yaşam bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli, istemediklerimi ise vermemeli

  25. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI KALIPLAŞMIŞ YARGILARDiğer kalıplaşmış yargılardan bazıları:Aşırı genelleme (herkes, her zaman, daima, asla) Kutuplaştırma (Ya hep ya hiç)Kişiselleştirme (Üzerine alınma)Mutlakacılık (Meli, Malı kuralları)Değiştirme gayretiAşırı fedakarlıkKeşkecilikToptancılık (Bütün yumurtaları aynı sepete koyma)

  26. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI ROL VE STATÜ FARKLILIKLARIBeklenti farkından doğan sorunlarRol ve statülerin ortama göre değerlendirilmemesinden kaynaklanan sorunlarRole ilişkin güç ve saygınlıkla ilgili beklentinin gereğinden fazla olmasından kaynaklanan sorunlar

  27. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI CİNSİYET FARKLILIKLARI ERKEKLER MARS’TAN KADINLAR VENÜS’TEN Mİ?

  28. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI İŞİTMEK Mİ DİNLEMEK Mİ?Etkin dinleme alıcı açısından iletişimdeki gürültüyü azaltma ve mesajı tam ve doğru olarak alma etkinliğidir/ becerisidir.Etkin dinleme; söylenenleri önemsemek, kavramak ve değerlendirmektir.

  29. Sayfa
  ETKİN DİNLEME NEDİR?

  30. Sayfa
  ETKİN DİNLEMEEtkin dinlemenin en belirgin özelliği, bilinçli bir şekilde ve sürekli olarak geri iletim kullanılmasıdır. Aktif dinlemede dinleyen konuşanın dinlediklerini açarak geri verir ve böylece konuşan dinleyenin ne anladığını öğrenir. Ve bireylerin iç dünyalarına kapanıp kendi anlamları içine gömülmeleri önlenmiş olur.

  31. Sayfa
  Etkin dinlemenin Önündeki Yaygın EngellerFiziksel gürültü kaynaklarıİnsan Fiziksel Yapısı gereğiDinlemek yerine konuşmayı tercih ettiğimiz içinEtkin dinlemenin yorucu olması

İletişim Öğeleri Videoları

 • 12
  2 yıl önce

  İletişimin Öğeleri Konu anlatımı videosu

İletişim Öğeleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İletişim Öğeleri Ek Bilgileri

 • 8
  2 yıl önce

  Örnek 1:
  Gönderici:ayşe
  alıcı:ahmet
  ileti:ahmet akşam tiyatroya gidelim mi?
  kanal:sözlü
  bağlam:sokak
  dönüt:evet ayşe bu akşam müsaitim

  Örnek 2:
  Gönderici:öğretmen
  alıcı:öğrenci
  ileti:21. sayfayı yapın
  kanal:sözlü
  bağlam:sınıf
  dönüt:peki hocam yada tamam

  Örnek 3:
  gönderici:esra
  alıcı:mehmet
  ileti:mehmet gelirken matematik kitabını getir
  kanal:sözlü
  bağlam:telefon
  dönüt:tamam esra

  Örnek 4:
  gönderici:anne
  ileti:çamaşırları katla
  kanal:sözlü
  bağlam:ev
  dönüt:tammam anne

  Örnek 5: 
  Gönderici:asuman
  alıcı:kıvanç
  ileti:kıvanç sence bu elbise bana yakıştı mı?
  kanal:sözlü
  bağlam:mağaza
  dönüt:evet asuman çok güzel oldu


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
İletişimin unsurları şeması
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)